ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΔΕ 2021

Ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση σε Σ.Δ.Ε.
Ενστάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση
έως και την Τρίτη 14/09/2021 και ώρα 15:00

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ