Δημοσίευση συμβάσεων βάση της αριθμ ΔΙΣΚΠΟ/Φ-8οικ.4851/20.2.2008 εγκυκλίου...

Βάση της αριθμ ΔΙΣΚΠΟ/Φ-8οικ.4851/20.2.2008 εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΣΔΑ "Διαφάνεια στις προμήθειεςαγαθών και υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης"

Επισυναπτόμενο αρχείο

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ