Μέχρι τις 20 Μαίου οι εγγραφές στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Από Απόσταση για την εκπαιδευτική περίοδο 2009-2010

Το Κέντρο Διά Βίου Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Από Απόσταση   της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του ΥΠ.Ε.Π.Θ., ανακοίνωσε την έναρξη των εγγραφών για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που ξεκινούν το Σεπτέμβριο του 2009.

Το Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ. είναι καινοτόμος θεσμός διά βίου μάθησης ο οποίος ξεκίνησε πιλοτικά τη λειτουργία του την εκπαιδευτική περίοδο 2006 – 2007. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ο τρίτος κύκλος ( Σεπτέμβριος 2008 – Ιούνιος 2009 ).

Για την επόμενη περίοδο (Σεπτέμβριος 2009 – Ιουνίου 2010) προσφέρονται έξι (6) εκπαιδευτικά προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων από απόσταση.  Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι τα ακόλουθα:

 
I. Με Απολυτήριο τουλάχιστον Λυκείου

1.      Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών  (διάρκειας 250 ωρών)

2.      Οικονομία - Διοίκηση – Επιχειρήσεις     (διάρκειας 250 ωρών)

3.      Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη   (διάρκειας 250 ωρών)

4.      Πολιτισμός, Τουρισμός, Περιφερειακή Ανάπτυξη  (διάρκειας 250 ωρών)
 
5.      Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα (διάρκειας 125 ωρών)
 

II. Με Απολυτήριο Γυμνασίου – Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας

1.      Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (διάρκειας 250 ωρών)

Η επιτυχής ολοκλήρωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στην απόκτηση «Πιστοποιητικού Διά Βίου Εκπαίδευσης» (ν. 3369 / 6-7-2005).

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ. απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες πολίτες, ηλικίας 18 ετών και πάνω. Προϋπόθεση για την ένταξη στα τμήματα μάθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι οι πιστοποιημένες βασικές γνώσεις και δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ελληνικού Δημοσίου.

Tμήματα μάθησης θα αναπτυχθούν ανά διοικητική περιφέρεια της χώρας με αναφορά στην έδρα της περιφέρειας και στους περιφερειακούς κόμβους του συστήματος σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα κατανομής.

Η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στα τμήματα μάθησης για τα εκπαιδευτικά προγράμματα ξεκίνησε την 1η Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 20 Μαΐου 2009.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.keeenap.gr/lms.

Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων για τη συγκρότηση των τμημάτων μάθησης θα γίνει με δημόσια κλήρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.: www.gsae.edu.gr/keeenap.asp .

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ