Νέα - Ανακοινώσεις

Ανακοινοποίηση στο Ορθό των Ειδικοτήτων Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ 2021Β

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Ανακοινώνονται οι ειδικότητες των Δημοσίων Ι.Ε.Κ.,
αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
ανά Ι.Ε.Κ. και Περιφέρεια για το εξάμηνο 2021Β.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο.Ανακοινοποίηση στο ορθό απόφασης τοποθέτησης Διευθυντών σε Σ.Δ.Ε.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο.

Η ανακοινοποίηση της απόφασης απόσπασης και τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε θέσεις  Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) αφορά στα  ΣΔΕ Κιλκίς και ΣΔΕ Νάουσας.More Articles...

  1. Παράταση Προθεσμίας στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Επιλογή στα Σ.Δ.Ε.
  2. Απόφαση Απόσπασης και Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών σε θέση Διευθυντών στα Σ.Δ.Ε.
  3. Απόφαση Απόσπασης και Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών σε θέση Υποδιευθυντών στα Σ.Δ.Ε.
  4. Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας Επιλογής Υποψηφίων για θέση Διευθυντή Δ.Ι.Ε.Κ.
  5. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Σ.Δ.Ε. 2021
  6. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Σ.Δ.Ε. 2021
  7. Συμπληρωματικές Συνεντεύξεις Υποψηφίων Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. 2021 στις 3-08-2021 μετά από εξέταση ενστάσεων.
  8. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Σ.Δ.Ε. 2021
  9. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. 2021
  10. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ 2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΚΡΗΤΗΣ

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ