Νέα - Ανακοινώσεις

Μοριοδότηση Διευθυντών ΣΔΕ μετά την συνέντευξη

Η συνολική μοριοδότηση των υποψηφίων θα αναρτηθεί μετά την ολοκλήρωση εξέτασης των ενστάσεων

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο

 More Articles...

  1. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (2011)
  2. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (2011)
  3. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Εκπαιδευτών με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (2011)
  4. Συμμετοχή στελεχών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης
  5. Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Μονίμων Εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
  6. Ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα στο χώρο της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
  7. 1ο Συμβούλιο Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση
  8. ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
  9. Εγκύκλιος προς Ιδιωτικά ΙΕΚ για αναπλήρωση μαθημάτων
  10. Δημόσια Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την προώθηση και επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ