Νέα - Ανακοινώσεις

Συνάντηση εργασίας με θέμα "Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτών Ενηλίκων"

Oλοκληρωθηκε την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2006 με μεγαλη επιτυχία η συνάντηση εργασίας με θέμα

'Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτών Ενηλίκων"


και συντονιστή τον κύριο Κιουλάνη Σπύρο, Περιφερειακό Σύμβουλο Διά Βίου Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης

Πρόγραμμα ΗμερίδαςΔημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (με αρ. 160/2006, ΦΕΚ 160 Α΄/31 – 07 - 2006) το προεδρικό διάταγμα για την «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες».

Σύμφωνα με το Π.Δ. μια από τις προϋποθέσεις απόκτησης του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος είναι η αποδεδειγμένη γνώση της ελληνικής γλώσσας και των στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού.
Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται με τίτλο αποφοίτησης τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ελληνικών σχολείων ή με πιστοποιητικό ελληνομάθειας της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το παραπάνω πιστοποιητικό χορηγείται μετά από υποχρεωτική παρακολούθηση προγράμματος διάρκειας 125 ωρών (100 ωρών μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και 25 ωρών μαθημάτων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού) σε τμήματα μάθησης Δ’ Επιπέδου του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους Μετανάστες», τα οποία υλοποιούνται στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) και την επιτυχή ολοκλήρωση εξετάσεων που διενεργούνται από τη Γ.Γ.Ε.Ε.Εκδήλωση απονομής πιστοποιητικών του προγράμματος "Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζνόμενους μετανάστες"

Η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Υπ.Ε.Π.Θ.) και το Ινστιτούτο της, το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), πραγματοποιούν εκδήλωση απονομής πιστοποιητικών σε πολίτες της Αττικής, οι οποίοι παρακολούθησαν το πρόγραμμα «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9,84», στον πολυχώρο «Τεχνόπολις» του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι, την Τρίτη 4 Ιουλίου 2006 και ώρα 18.00 μ.μ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες» υλοποιείται από το Νοέμβριο του 2004 από το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. και απευθύνεται σε εργαζόμενους μετανάστες και σε συζύγους Ελλήνων υπηκόων με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι της χώρας.

Σημειώνεται ότι μία από τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υπήκοοι τρίτων χωρών προκειμένου να αποκτήσουν την ιδιότητα του «επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα», είναι η πιστοποιημένη επάρκεια γνώσης της ελληνικής γλώσσας καθώς και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Με Προεδρικό Διάταγμα που πρόκειται να ψηφισθεί, αρμόδια για τη χορήγηση αυτού του πιστοποιητικού είναι η Γ.Γ.Ε.Ε του Υπ.Ε.Π.Θ. Το ως άνω πιστοποιητικό θα χορηγείται μετά από υποχρεωτική παρακολούθηση τουλάχιστον εκατό (100) ωρών μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και εικοσι πέντε (25) ωρών μαθημάτων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού στα τμήματα μάθησης Δ’ επιπέδου των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.).

Πληροφορίες: Τηλ. 210 2584804 (Γ.Γ.Ε.Ε./Ι.Δ.ΕΚ.Ε.)

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Συνάντηση εργασίας του προγράμματος "Βασικές Δεξιότητες και Κοινωνικές Επιχειρήσεις", 4 Ιουλίου στο Αμφιθέατρο της…

"ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"

Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ΙΔΕΚΕ, της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος Βασικές Δεξιότητες και Κοινωνικές Επιχειρήσεις, διοργανώνει συνάντηση εργασίας στις 4 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη, στο Αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας, Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, Α΄Υπόγειο, από 9.30 – 13.30.

Το θέμα της συνάντησης αφορά στην πορεία και τις εξελίξεις της Κοινωνικής Οικονομίας και τις δεξιότητες/ικανότητες που πρέπει να διαθέτουν όσοι εργάζονται ή προτίθενται να εργασθούν στον αναπτυσσόμενο αυτό τομέα της οικονομίας.

Η ενημέρωση επικεντρώνεται στις τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη καθώς και στην γνωριμία με επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν και που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μοντέλο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.

Το πρόγραμμα «Βασικές Δεξιότητες και Κοινωνικές Επιχειρήσεις» λειτουργεί με χρηματοδότηση από την Ε.Ε. μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και ανήκει στην κατηγορία των προγραμμάτων Σωκράτης/GRUNDTVIG 2.

Η συνάντηση αυτή θα χρησιμεύσει σε όλους τους συμμετέχοντες, ακόμη και σε αυτούς που δεν εργάζονται σε κοινωνικές επιχειρήσεις, διότι ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας αναπτύσσεται και θα αποτελέσει παράγοντα αντιμετώπισης της ανεργίας στον ελληνικό και διεθνή χώρο.

Η συνάντηση είναι ανοικτή για κάθε ενδιαφερόμενο.

Τηλ. Επικοινωνίας: 210.2531250, 210.2530023Πρόσκληση στην Ανοιχτή και Δημόσια Κληρωση των υποψηφίων για το Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.

Στο πλαίσιο της έναρξης λειτουργίας του "Κέντρου Διά Βίου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων Από Απόσταση (Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.)" για την εκπαιδευτική περίοδο 2006-2007 (πιλοτική φάση του προγράμματος) θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή και δημόσια κλήρωση για την επιλογή των εκπαιδευόμενων που θα συμμετάσχουν στα τμήματα μάθησης.
Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για όσους επιθυμούν να παραβρεθούν και θα λάβει χώρα την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2006, στις 11:00 π.μ. στο κτήριο της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Αχαρνών 417, όροφος 2ος, αίθουσα 280.


copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ