Νέα - Ανακοινώσεις

ΑΝΑΓΓΕΛΛΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, Ι.Ι.Ε.Κ., Κ.Δ.Β.Μ. 1 & 2

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ, Ι.Ι.Ε.Κ., Κ.Δ.Β.Μ. 1 & 2, έτους 2020

                    

Λόγω των έκτακτων συνθηκών και περιορισμών που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης COVID 19 καθώς και των συνεπαγόμενων δυσχερειών στη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την Επικαιροποίηση των Αδειών των φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης  (του αρ. 17 του Ν. 4186/2013), ήτοι Κολλεγίου,  Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (Κ.Δ.Β.Μ. 1) και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου δύο (Κ.Δ.Β.Μ. 2), η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, αποκλειστικά για το έτος 2020, θα κάνει δεκτές τις αναγγελίες Επικαιροποίησης της άδειας των παραπάνω φορέων έως τις 31/7/2020.Παράταση προθεσμίας εισόδου των ΚΔΒΜ 1 & 2 στο Πληροφοριακό Σύστημα "ΙΡΙΣ"

Παρατείνεται η προθεσμία για τη σύνδεση, εγγραφή και επαλήθευση στοιχείων των ΚΔΒΜ 1&2 στο Πληροφοριακό Σύστημα ΙΡΙΣ (Π.Σ. ΙΡΙΣ) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ1/48094/23-04-2020 εγκύκλιο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ Κ.Δ.Β.Μ. 1 &2»,

                                                         έως τις 25-05-2020

για τη διευκόλυνση των χρηστών, δεδομένης της από 18/5/2020 επαναλειτουργίας τους.

Στο στάδιο αυτό διαμόρφωσης του Π.Σ. στο οποίο έχετε πρόσβαση μόνο οι αδειοδοτημένοι φορείς και το οποίο θεωρούμε απολύτως απαραίτητο, καλούμε τον κάθε φορέα ξεχωριστά να συμβάλει υπεύθυνα στην επαλήθευση των καταγεγραμμένων στοιχείων που τον αφορούν με τις ακόλουθες ενέργειες :

Α. με την απευθείας διόρθωση, (η δυνατότητα διόρθωσης παρέχεται στα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα-μπλέ πεδία, και στη συμπλήρωση του Δήμου που βρίσκονται οι κτιριακές δομές ), και

Β. με την υποβολή παρατηρήσεων προς την υπηρεσία για τυχόν διορθώσεις σύμφωνα με τις οδηγίες, στις επόμενες 15 ημέρες.

Συχνό φαινόμενο είναι να μη βλέπετε τις κτιριακές σας υποδομές. Σε αυτή τη περίπτωση θα μας στείλετε ηλεκτρονικά στο   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , την τελευταία απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην οποία αναφέρεται η αδειοδότηση της κτιριακής δομής. Αν δεν σας έχει κοινοποιηθεί η απόφαση αδειοδότησης απλά θα μας αναφέρετε το πρόβλημα.

Η είσοδος στο Π.Σ. πραγματοποιείται από την 28/4/2020, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 48094/23-4-2020 εγκύκλιος με θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΚΔΒΜ 1&2, που εστάλη στις 24/4/2020 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα Κ.Δ.Β.Μ. 1&2. Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει το e-mail με την συγκεκριμένη εγκύκλιο παρακαλώ ενημερώστε μας στο  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , ώστε να ενημερωθεί ο κατάλογος επικοινωνίας με τη σωστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Λόγω του μεγάλου όγκου μηνυμάτων που καλείται να εξυπηρετήσει η υπηρεσία μας, η αλλαγή της κατάστασης του φορέα σας δεν θα εμφανιστεί άμεσα.

Attachments:
Download this file (egkyklios.pdf)egkyklios.pdf[ ]155 Kb


Υπογραφή Συμβάσεων Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ

Με την άρση των περιορισμών των μετακινήσεων από τη Δευτέρα 4 Μαϊου,  οι Διευθυντές/ντριες των ΔΙΕΚ  θα καλούν τους εκπαιδευτές,  με πρότερη συνεννόηση  για την αποφυγή συγχρωτισμού,  για την  υπογραφή των συμβάσεών  τους. copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ