Νέα - Ανακοινώσεις

Σεμινάρια αξιολογητών του συστήματος πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα

Από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης ανακοινώνεται ότι το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 10.00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη τα σεμινάρια για τους αξιολογητές του συστήματος πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών.

Read more: Σεμινάρια αξιολογητών του συστήματος πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων...Έναρξη ένταξης Εκπαιδευτών στο Μητρώο Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ.

Ανακοινώνεται ότι το σύστημα υποδοχής αιτήσεων για την ένταξη Εκπαιδευτών στο Μητρώο Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων θα αρχίσει να δέχεται αιτήσεις από την 14η Ιανουαρίου 2009, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

 

Read more: Έναρξη ένταξης Εκπαιδευτών στο Μητρώο Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ.Έναρξη διαδικασιών ένταξης Εκπαιδευτών στο Μητρώο Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ.

Ανακοινώνεται ότι το σύστημα υποδοχής αιτήσεων για την ένταξη Εκπαιδευτών στο Μητρώο Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων θα αρχίσει να δέχεται αιτήσεις από την 12η Ιανουαρίου 2009, σε ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία θα ανακοινωθεί εντός των προσεχών ημερών.

Δικαίωμα υποβολής έχουν όσοι Εκπαιδευτές πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 5 της Υπ. Απόφ. 4444/6-10-08 (ΦΕΚ 2075/7-10-08).

Οι υποψήφιοι Εκπαιδευτές οφείλουν να προετοιμάσουν εγκαίρως το φάκελο των δικαιολογητικών τους, ο οποίος θα αποσταλεί αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, στη διεύθυνση:

 

Read more: Έναρξη διαδικασιών ένταξης Εκπαιδευτών στο Μητρώο Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ.Ωράριο επικοινωνίας κοινού για το Γραφείο Διαχείρισης Ενιαίου Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Το Γραφείο Διαχείρισης Ενιαίου Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων σας ανακοινώνει ότι στο εξής θα είναι στη διάθεση του κοινού για θέματα που αφορούν το Ενιαίο Μητρώο, τις ώρες 10:00 – 13:00 στα τηλέφωνα:

 

  • 213 1311652
  • 213 1311653
  • 213 1311654
  • 213 1311655


Αναβολή εγκαινίων ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής»

Σας γνωρίζουμε ότι τα εγκαίνια του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ « Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής »,
που είχαν προσδιοριστεί για την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου και ώρα 11.30 π.μ. , αναβάλλονται.

 

Για τον επαναπροσδιορισμό του χρόνου θα ενημερωθείτε εγκαίρως.

 

Από το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας
 copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ