Διαρκής Διάσκεψη Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Created on Monday, 21 January 2013 Last Updated on Monday, 04 February 2013 Published Date

Με σκοπό την υποβοήθηση της βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών διά βίου μάθησης που αφορούν τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων, συνιστάται συλλογικό όργανο με τον τίτλο Διαρκής Διάσκεψη Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ