Συμβούλιο ΔΒΜ και Σύνδεσης με την Απασχόληση

Created on Monday, 21 January 2013 Last Updated on Monday, 04 February 2013 Published Date

Το Συμβούλιο Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση είναι το συλλογικό όργανο το οποίο συνιστάται για την υποβοήθηση της βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών δία βίου μάθησης, καθώς και της σύνδεσής τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.  

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ