Σύνοδος ΔΒΜ και Σύνδεσης με την Απασχόληση

Created on Monday, 21 January 2013 Last Updated on Monday, 04 February 2013 Published Date

Για την υποβοήθηση του σχεδιασμού και του συντονισμού της εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής διά βίου μάθησης συγκαλείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού η Σύνοδος Δία Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση.  

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ