Έναρξη εκπομπής του προγράμματος «Εκπαίδευση Αγροτών για την Ανάληψη Δράσεων στο Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα της Οικονομίας - ΗΣΙΟΔΟΣ»

Δελτίο Τύπου

Πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2007, και ώρα 9:30 π.μ., στο κτίριο του «Κέντρου Εκπαίδευσης-Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση (Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.) – Αρχιμήδης» της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Υπ.Ε.Π.Θ.), (οδός Μαυρομιχάλη και Κουντουριώτη, στο Αιγάλεω), η έναρξη εκπομπής του προγράμματος «Εκπαίδευση Αγροτών για την Ανάληψη Δράσεων στο Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα της Οικονομίας - ΗΣΙΟΔΟΣ».

Κατά την έναρξη παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας της Γ.Γ.Ε.Ε. του Υπ.Ε.Π.Θ., κ. Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς, και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Χρήστος Αυγουλάς, οι οποίοι είχαν εκτενή ενημέρωση από τους υπευθύνους του Κέντρου για τη διαδικασία εκπομπής και τις δυνατότητες του συστήματος.

Το πρόγραμμα «ΗΣΙΟΔΟΣ» αποτελείται από 6 διδακτικές ενότητες:

1.Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο. Κατάσταση – Προοπτικές.
2.Τομείς του δευτερογενή και τριτογενή τομέα που σχετίζονται με τον αγροτικό χώρο.
3.Οικονομικά της αγοράς- Επιχειρηματικότητα – Επιχειρήσεις.
4.Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων – Χρηματοδοτήσεις.
5.Τεχνικές διαπραγματεύσεων – Πωλήσεις – Εμπόριο.
6.Χρήση νέων τεχνολογιών.

Οι πέντε (5) πρώτες ενότητες αποτελούνται από έξι (6) μαθήματα. Κάθε ένα από αυτά τα μαθήματα θα προσφέρεται ανά εβδομάδα στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.

Το πρόγραμμα «ΗΣΙΟΔΟΣ» αποσκοπεί στην βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των αγροτών και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των αγροτών σε επιχειρηματικές δραστηριότητες ώστε να έχουν μια επιτυχημένη μετάβαση από τον πρωτογενή στον δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα της οικονομίας.
Το πρόγραμμα οδηγεί σε «Πιστοποιητικό Διά Βίου Εκπαίδευσης».

Τα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα είναι ανοικτής πρόσβασης σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.
Υλοποιείται ήδη με φυσική παρουσία σε όλη τη χώρα.

Πληροφορίες: www.gsae.edu.gr/keeenap και www.gsae.edu.gr/p_isiodos.asp
Πρόσβαση: www.keeenap.gr/lms

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ