Ριζάρειος Ίδρυμα...τελετή έναρξης των εργασιών ανακατασκευής του κτιρίου του Ιδρύματος στο οποίο...

Δελτίο Τύπου
 
Την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2007, και ώρα 1:00 μ.μ., στο Ριζάρειο Ίδρυμα στο Χαλάνδρι (οδός Ριζαρείου 1), θα πραγματοποιηθεί η τελετή έναρξης των εργασιών ανακατασκευής του κτιρίου του Ιδρύματος στο οποίο πρόκειται να λειτουργήσουν:
  • Το Κέντρο Μελετών Διά Βίου Εκπαίδευσης – Αριστοτέλης.
  • Το Κέντρο Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων – Πλάτων.
  • Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Β.Α. Αθήνας.
  • Η Σχολή Γονέων της Β.Α. Αθήνας.
  • Τα Αυτόνομα Εκπαιδευτικά Προγράμματα της Β.Α. Αθήνας.
Στην τελετή έναρξης των εργασιών ανακατασκευής του κτιρίου θα παραστούν η Υπουργός του Υπ.Ε.Π.Θ., κ. Μ. Γιαννάκου, ο Υφυπουργός του Υπ.Ε.Π.Θ, κ. Γ. Καλός, ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπ.Ε.Π.Θ., κ. Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς, και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ριζαρείου Ιδρύματος, κ. Άγγελος Κίτσος.

Το κτίριο, που πρόκειται να ανακατασκευαστεί, είναι συνολικού εμβαδού 1.530 τ.μ. και παραχωρήθηκε από το Ριζάρειο Ίδρυμα, προς χρήση, στη Γ.Γ.Ε.Ε. του Υπ.Ε.Π.Θ. για 16 έτη.

Η μελέτη της ανακατασκευής και αναδιαμόρφωσης του κτιρίου έγινε με δαπάνη του Ριζαρείου Ιδρύματος. Η χρηματοδότηση της ανακατασκευής, ύψους 2.000.000 €, εξασφαλίστηκε από Π.Ε.Π. Αττικής. 
 
Πατήστε εδώ για την πρόσκληση της εκδήλωσης.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ