Ριζάρειος Ίδρυμα...τελετή έναρξης των εργασιών ανακατασκευής του κτιρίου του Ιδρύματος στο οποίο...

Δελτίο Τύπου
 


Την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2007, και ώρα 1:00 μ.μ., στο Ριζάρειο Ίδρυμα στο Χαλάνδρι (οδός Ριζαρείου 1), πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης των εργασιών ανακατασκευής του κτιρίου του Ιδρύματος στο οποίο πρόκειται να λειτουργήσουν:
  • Το Κέντρο Μελετών Διά Βίου Εκπαίδευσης – Αριστοτέλης.
  • Το Κέντρο Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων – Πλάτων.
  • Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Β.Α. Αθήνας.
  • Η Σχολή Γονέων της Β.Α. Αθήνας.
  • Τα Αυτόνομα Εκπαιδευτικά Προγράμματα της Β.Α. Αθήνας.


 

Στην τελετή έναρξης των εργασιών ανακατασκευής του κτιρίου παρευρέθησαν η Υπουργός του Υπ.Ε.Π.Θ., κ. Μ. Γιαννάκου, ο Υφυπουργός του Υπ.Ε.Π.Θ, κ. Γ. Καλός, ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπ.Ε.Π.Θ., κ. Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς, και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ριζαρείου Ιδρύματος, κ. Άγγελος Κίτσος.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ