Πραγματοποιήθηκε στις 11 & 12 Μαΐου, το Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο ...Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 11 & 12 Μαΐου, στα Καμένα Βούρλα (Ξενοδοχείο «Γαλήνη»), το Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο – με Διεθνή Συμμετοχή – με θέμα:

«Σχολές Γονέων: Μαζί με τα παιδιά μας»


 

 

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Υπ.Ε.Π.Θ.) και το Ινστιτούτο της, το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας και την Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Φθιώτιδας.

 

 

 

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κήρυξε η Υπουργός του Υπ.Ε.Π.Θ., κ. Μαριέττα Γιαννάκου.

 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου:

  • Αξιολογήθηκε η πορεία των Σχολών Γονέων της Γ.Γ.Ε.Ε.
  • Διερευνήθηκαν ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της οικογένειας και των
    παιδιών στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
  • Αναλύθηκε ο σχεδιασμός νέων δράσεων ενόψει του Δ’ Κ.Π.Σ.
  • Παρουσιάστηκαν από εκπροσώπους της UNESCO και του Πανεπιστημίου της Βιέννης
    ευρωπαϊκές και διεθνείς έρευνες και πρακτικές σχετικά με το ρόλο της οικογένειας
    στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών.

Το Συνέδριο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και Εθνικούς Πόρους.

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ