Δωρεάν διαθέσιμες θέσεις εκπαίδευσης 2007-2008


Η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Υπ.Ε.Π.Θ.) , στο πλαίσιο της στρατηγικής της κυβέρνησης για την προώθηση της δια βίου μάθησης, ανακοινώνει ότι την εκπαιδευτική περίοδο 2007- 08, προσφέρει  265.500 θέσεις εκπαίδευσης ανά την επικράτεια. Οι θέσεις αυτές αποτελούν το 3,6% του πληθυσμού στόχου. Πληθυσμό στόχο αποτελούν 7.361.535 πολίτες, ηλικίας 18 έως 67 ετών. Η εκπαίδευση είναι δωρεάν.
 
 
Ειδικότερα μέσω :
 • Των 48 Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) 5.365 θέσεις εκπαίδευσης διάρκειας 2 ετών
 • Των 58 Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) 86.900 θέσεις εκπαίδευσης, σε ποικιλία 95 εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις θεματικές ενότητες «Ελληνική Γλώσσα-Ιστορία, Ευρωπαϊκές Γλώσσες - Ιστορία, Μαθηματικά - Στατιστική, Τεχνολογίες Πληροφορικής- Επικοινωνιών, Οικονομία-Επιχειρήσεις, Ενεργός Πολίτης-Δικαιώματα και Υποχρεώσεις – Διαχείριση Νοικοκυριού, Πολιτισμός – Τέχνες – Διαχείριση Ελεύθερου Χρόνου, Περιβάλλον – Πολιτισμός – Τουρισμός – Περιφερειακή Ανάπτυξη»
 • Του Κέντρου Εκπαίδευσης - Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση (Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.) 780 θέσεις εκπαίδευσης
 • Των 54 Σχολών Γονέων 11.974 θέσεις εκπαίδευσης
 • Των 54 Νομαρχιακών Επιτροπών Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) 31.407 θέσεις εκπαίδευσης σε ποικιλία 52 προγραμμάτων στις θεματικές ενότητες: Πολιτισμός-Τέχνες, Κοινωνική Οικονομία- Επιχειρηματικότητα, Αγωγή των πολιτών, Προγράμματα για Α.Μ.Ε.Α.
 • Του Κέντρου Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων - "Πλάτων" 2.100 θέσεις εκπαίδευσης
 • Του προγράμματος «Εκπαίδευση Ενηλίκων στις Νέες Τεχνολογίες - "ΗΡΩΝ"» 27.031 θέσεις εκπαίδευσης
 • Του προγράμματος «Εκπαίδευση Αγροτών στο Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα της Οικονομίας - "ΗΣΙΟΔΟΣ"» 2.865 θέσεις εκπαίδευσης
 • Του προγράμματος «Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων και Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και Φυσικών Καταστροφών-Εθελοντισμός»  550 θέσεις εκπαίδευσης
 • Του προγράμματος «Εκπαίδευση των Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ιστορία και τον Πολιτισμό» 4.650 θέσεις εκπαίδευσης
 • Του προγράμματος «Εκπαίδευση και Συμβουλευτική Υποστήριξη Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού» 1.920 θέσεις εκπαίδευσης
 • Του προγράμματος «Αγωγή Υγείας - Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα – AIDS» 90.000 θέσεις εκπαίδευσης
 
Αναλυτικά τα στοιχεία ανά περιφέρεια παρατίθενται ως εξής:
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ανατ. Μακεδονία & Θράκη
20.066
Κεντρική Μακεδονία
40.761
Δυτική Μακεδονία
13.671
Ήπειρος
11.524
Θεσσαλία
19.511
Δυτική Ελλάδα
23.779
Στερεά Ελλάδα
11.134
Αττική
49.300
Βόρειο Αιγαίο
14.057
Ιόνιοι Νήσοι
8.696
Νότιο Αιγαίο
11.750
Κρήτη
18.527
Πελοπόννησος
21.209

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ