3 Δεκεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

3 Δεκεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

Η κοινωνική προστασία και η ενεργή κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, με στόχο την ισότιμη συμμετοχή τους σε όλους τους τομείς των σύγχρονων διαπολιτισμικών κοινωνιών, αποτελεί στρατηγικό άξονα της Ε.Ε. και του Ο.Η.Ε. Η ανακήρυξη της 3ης Δεκεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες δηλώνει την βαρύτητα που αποδίδει η παγκόσμια κοινότητα σε δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης εν γένει, των Α.μ.Ε.Α. αλλά και την αναγκαιότητα παρέμβασης με δράσεις, οι οποίες αίρουν τον κίνδυνο της περιθωριοποίησης και ενθαρρύνουν την κοινωνική συμμετοχή.
Στη χώρα μας η ανάληψη, βελτίωση και επέκταση δράσεων ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην απασχόληση, την κοινωνική συμμετοχή και ισότιμη πρόσβαση σε υποδομές, αγαθά και υπηρεσίες των Α.μ.Ε.Α. αποτελεί μια από τις βασικές πολιτικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης.

Η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο πλαίσιο της στρατηγικής της κυβέρνησης που αφορά στα Α.μ.Ε.Α και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις πραγματικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν, σχεδίασε και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των Α.μ.Ε.Α μέσω των Ν.Ε.Λ.Ε. αλλά και όλων των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων της. Κατά την παρελθούσα εκπαιδευτική περίοδο 2006 – 07 εκπαιδεύτηκαν 876 πολίτες σε όλη τη χώρα. Ενόψη της 4ης προγραμματικής περιόδου, σχεδιάζεται μια πληρέστερη παρέμβαση στη δια βίου μάθηση των ενηλίκων ΑΜΕΑ.


Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ