5 Δεκεμβρίου- Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη...

5 Δεκεμβρίου- Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη.

Η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας Εθελοντισμού διατυπώνει τη βούλησή της να εργαστεί με σχέδιο και αποφασιστικότητα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης δράσεων, οι οποίες να υπηρετούν τη μεγάλη ιδέα. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Κυβέρνησης για την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, αναπτύσσει σε όλη την επικράτεια σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με τους φορείς: Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Υπ.Εσ.Δ.Δ.Α.) , Κινητή Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας), Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας ( Υ.Πω.ΧΩ.Δε.), Πυροσβεστικό Σώμα (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης), Λιμενικό Σώμα (Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας), καθώς και Μ.Κ.Ο PRAKSIS και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Τα προγράμματα διάρκειας 100 και 125 ωρών καλύπτουν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • Γνωσιακές παράμετροι του κινδύνου(Λύση προβλήματος/Λήψη απόφασης – Διαχείριση πληροφορίας – Διαχείριση πανικού – Λειτουργία σε ομάδες
  • Πυρκαγιές – Πλημμύρες
  • Σεισμοί – Διασώσεις
  • Ναυτικά Ατυχήματα – Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος
  • Πρώτες βοήθειες – Διαχείριση καταυλισμών –Ψυχοκοινωνική στήριξη πληγέντων.
  • Ασύμμετρες Απειλές –Επιδημίες.

Οι εκπαιδευθέντες πολίτες – εθελοντές, μετά την επιτυχή αποφοίτησή τους, λαμβάνουν «Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης» (Ν.3369/2005) και εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.
Κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2007-2008 που άρχισε, είναι διαθέσιμες 1200 θέσεις εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια.

Στο πλαίσιο της 4ης προγραμματικής περιόδου , σχεδιάζεται μια πληρέστερη παρέμβαση στη Δια Βίου Μάθηση των ενηλίκων στην Εθελοντική Δράση των πολιτών.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ