Έναρξη λειτουργίας του «συστήματος πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και...


Η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του ΥΠ.Ε.Π.Θ., σε εφαρμογή κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του
«συστήματος πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για τους υπηκόους τρίτων χωρών, προκειμένου ν’ αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα».

Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα γίνουν το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2008, στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.).
Καλούνται οι υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν «πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού» να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, από την Τετάρτη 16 Απριλίου μέχρι την Παρασκευή 30 Μαΐου 2008 στα Κ.Ε.Ε.

Στην παρούσα πρώτη εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν μόνο οι υπήκοοι ξένων χωρών οι οποίοι έχουν αποκτήσει:

α) Από τη Γ.Γ.Ε.Ε. - Ι.Δ.ΕΚ.Ε. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., πιστοποιητικό εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης Γ’ ή Δ’ επιπέδου,
β) Από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας του ΥΠ.Ε.Π.Θ., πιστοποιητικό ελληνομάθειας αντίστοιχο του επιπέδου Β’, όπως περιγράφεται στο άρθρο 9 του π.δ. 363/1998 (ΦΕΚ 242 Α’ /29.10.1998).

Για αιτήσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Κ.Ε.Ε. της χώρας.
(επισυνάπτεται πίνακας των Κ.Ε.Ε.).

Επισυναπτόμενο αρχείο

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ