Έναρξη Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης από Απόσταση

Τα Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης από Απόσταση ετήσιας διάρκειας (250 ώρες):

• Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (για αποφοίτους Λυκείου) – Τ.Π.Ε.
• Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (για αποφοίτους Γυμνασίου) – Τ.Π.Ε. Γ.
• Οικονομία - Διοίκηση – Επιχειρήσεις (για αποφοίτους Λυκείου) – Ο.Δ.Ε.
• Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (για αποφοίτους Λυκείου) – Π.Α.Α.
• Πολιτισμός, Τουρισμός, Περιφερειακή Ανάπτυξη (για αποφοίτους Λυκείου) –Π.Τ.Π.Α.

αρχίζουν τη λειτουργία τους με την πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, 2008 και ώρα: 10.00, στους χώρους που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο:

Επισυναπτόμενο αρχείο

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ