Δελτία Τύπου

Έναρξη εκπομπής του προγράμματος «Εκπαίδευση Αγροτών για την Ανάληψη Δράσεων στο Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα της Οικονομίας - ΗΣΙΟΔΟΣ»

Δελτίο Τύπου

Πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2007, και ώρα 9:30 π.μ., στο κτίριο του «Κέντρου Εκπαίδευσης-Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση (Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.) – Αρχιμήδης» της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Υπ.Ε.Π.Θ.), (οδός Μαυρομιχάλη και Κουντουριώτη, στο Αιγάλεω), η έναρξη εκπομπής του προγράμματος «Εκπαίδευση Αγροτών για την Ανάληψη Δράσεων στο Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα της Οικονομίας - ΗΣΙΟΔΟΣ».

Κατά την έναρξη παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας της Γ.Γ.Ε.Ε. του Υπ.Ε.Π.Θ., κ. Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς, και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Χρήστος Αυγουλάς, οι οποίοι είχαν εκτενή ενημέρωση από τους υπευθύνους του Κέντρου για τη διαδικασία εκπομπής και τις δυνατότητες του συστήματος.

Το πρόγραμμα «ΗΣΙΟΔΟΣ» αποτελείται από 6 διδακτικές ενότητες:

1.Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο. Κατάσταση – Προοπτικές.
2.Τομείς του δευτερογενή και τριτογενή τομέα που σχετίζονται με τον αγροτικό χώρο.
3.Οικονομικά της αγοράς- Επιχειρηματικότητα – Επιχειρήσεις.
4.Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων – Χρηματοδοτήσεις.
5.Τεχνικές διαπραγματεύσεων – Πωλήσεις – Εμπόριο.
6.Χρήση νέων τεχνολογιών.

Read more: Έναρξη εκπομπής του προγράμματος «Εκπαίδευση Αγροτών για την Ανάληψη Δράσεων στο Δευτερογενή και...Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2007, και ώρα 12:00 μ.μ., στο κτίριο του (Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.) η έναρξη εκπομπής των προγραμμάτων των Σχολών Γονέων….


Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2007, και ώρα 12:00 μ.μ., στο κτίριο του «Κέντρου Εκπαίδευσης-Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση (Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.) – Αρχιμήδης» της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Υπ.Ε.Π.Θ.), (οδός Μαυρομιχάλη και Κουντουριώτη, στο Αιγάλεω), η έναρξη εκπομπής των προγραμμάτων των Σχολών Γονέων.

Κατά την έναρξη παρέστησαν ο Υφυπουργός του Υπ.Ε.Π.Θ., κ. Γεώργιος Καλός και ο Γενικός Γραμματέας της Γ.Γ.Ε.Ε. του Υπ.Ε.Π.Θ., κ. Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς, οι οποίοι είχαν εκτενή ενημέρωση από τους υπευθύνους του Κέντρου για τη διαδικασία εκπομπής και τις δυνατότητες του συστήματος.

Μετά το πέρας της διαδικασίας εκπομπής, ο Υφυπουργός του Υπ.Ε.Π.Θ., κ. Καλός, δήλωσε: «Ο θεσμός της επιμόρφωσης γονέων είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Οι Σχολές Γονέων βοηθούν όλους τους γονείς να αντιμετωπίσουν τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών τους και τις δύσκολες περιόδους κατά την ανατροφή τους. Για το λόγο αυτό άλλωστε και η Κυβέρνηση έχει αγκαλιάσει και αναβαθμίσει το θεσμό, μέσα από τα προγράμματα και τις δράσεις της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Πρόκειται για διευρυμένα προγράμματα που απευθύνονται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και σε μελλοντικούς γονείς. Στόχος του προγράμματος λοιπόν δεν είναι η θεραπεία, αλλά η πρόληψη αφού οι γονείς μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα τα οποία χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης, αλλά και να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη επιτυχία στο ρόλο τους».

Read more: Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2007, και ώρα 12:00 μ.μ., στο κτίριο του (Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.)...Υπεγράφη «Μνημόνιο Συνεργασίας» μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)…

Δελτίο Τύπου

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για δομική και λειτουργική ανάπτυξη της Διά Βίου Εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια στη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπεγράφη «Μνημόνιο Συνεργασίας» μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.).

Το «Μνημόνιο Συνεργασίας» υπέγραψαν, εκ μέρους της Γ.Γ.Ε.Ε., ο Γενικός Γραμματέας, Επίκ. Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς, και εκ μέρους του Ε.Α.Π., ο Πρόεδρος της Δ.Ε., Καθηγητής κ. Παναγιώτης Σιαφαρίκας.

Read more: Υπεγράφη «Μνημόνιο Συνεργασίας» μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.)...Πραγματοποιήθηκε χθες, Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2006, με επιτυχία η έναρξη των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών του «Κέντρου Εκπαίδευσης-Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση – Αρχιμήδης» (Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.)…

Δελτίο Τύπου
 

Πραγματοποιήθηκε χθες, Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2006, με επιτυχία η έναρξη των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών του «Κέντρου Εκπαίδευσης-Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση – Αρχιμήδης» (Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.) της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπ.Ε.Π.Θ.

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν: - Η πρώτη συνάντηση γνωριμίας μεταξύ των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών τους στις Περιφερειακές Μονάδες Υποστήριξης. - Ενημέρωση και επίδειξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ. - Έναρξη της 1ης εκπαιδευτικής εβδομάδας στα θεματικά πεδία «Οικονομία-Διοίκηση-Επιχειρήσεις» και «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών».

Το μοντέλο διά βίου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων από απόσταση του Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ. συνδυάζει τεχνικές από την εκπαίδευση από απόσταση με τεχνικές παραδοσιακής εκπαίδευσης ενηλίκων. Είναι στην ουσία ένα υβριδικό μαθησιακό μοντέλο (blended learning model) αφού υπάρχουν τρεις (3) ομαδικές διδακτικές συναντήσεις-σεμινάρια στη διάρκεια της εκπαίδευσης σε κάθε διδακτική ενότητα ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.

Read more: Πραγματοποιήθηκε χθες, Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2006, με επιτυχία η έναρξη των παρεχόμενων...Πραγματοποιήθηκε χθες, Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2006, στην Κομοτηνή, με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση με θέμα: «Η συμβολή της Διά Βίου Εκπαίδευσης των Ενηλίκων στην Ψηφιακή Σύγκλιση της Χώρας…

Δελτίο Τύπου
 

Πραγματοποιήθηκε χθες, Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2006, στην Κομοτηνή, με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση με θέμα: «Η συμβολή της Διά Βίου Εκπαίδευσης των Ενηλίκων στην Ψηφιακή Σύγκλιση της Χώρας με τους Εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Ευρυπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό, ενώ ομιλητής ήταν ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπ.Ε.Π.Θ., κ. Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς.

Read more: Πραγματοποιήθηκε χθες, Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2006, στην Κομοτηνή, με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση με...copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ