Δελτία Τύπου

25.08.2022 - Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

YPOGRAFI PROTOKOLLOU SYNANTILIJIS 25 8 2022

 

Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας κ. Γεώργιος Βούτσινος υπέγραψε Πρωτόκολλο Συναντίληψης και Συνεργασίας με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρο Θεοδουλίδη στις 25.08.2022 στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στην υπογραφή του εν λόγω μνημονίου οδήγησε η συναντίληψη των δύο συμβαλλόμενων μερών, της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σχετικά με τις αυξημένες ανάγκες, ιδιαίτερα της νεολαίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και η αναγκαιότητα παρεμβάσεων εκ μέρους της Πολιτείας με στόχο την ανάσχεση του φαινομένου της εκροής σημαντικού έμψυχου δυναμικού, κυρίως των νέων, προς άλλες χώρες. Αντικείμενο του συγκεκριμένου Πρωτοκόλλου αποτελεί η διαμόρφωση του πλαισίου συνεργασίας και της επιλογής των πεδίων δράσης σε περιοχές αμοιβαίου ενδιαφέροντος που θα επιδιώξουν να υλοποιήσουν από κοινού οι δυο φορείς, καθώς και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενδυνάμωσης και δημιουργίας δεσμών των εκπαιδευτικών δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης της περιοχής με την ακαδημαϊκή κοινότητα, την παραγωγή και την τοπική αγορά εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η μετατροπή του Ι.Ε.Κ. Κοζάνης σε Πειραματικό με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων και πράσινων ειδικοτήτων μέσω της συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Οι πρωτοβουλίες που θα αναπτυχθούν με τη συμμετοχή και των δύο μερών θα διαμορφωθούν σταδιακά σε προτεινόμενες δράσεις που εμπίπτουν σε πεδία συνεργασίας σε συγκεκριμένους τομείς κοινού ενδιαφέροντος που θα εξειδικευτούν στη συνέχεια υπό τη μορφή «Προγραμματικής Συμφωνίας». Τα πεδία συνεργασίας καθώς και οι «Προγραμματικές Συμφωνίες» που θα προτείνονται, θα εξετάζονται και θα επικυρώνονται από τον Γενικό Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι θα ασκούν συντονιστικό ρόλο.

Τέλος, για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου, θα συσταθεί Ειδική Επιτροπή από τα δύο μέρη, η οποία θα αναλάβει να διαμορφώσει προτάσεις σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριοτήτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

 

 

 11.08.2022 - Συγκρότηση του 1ου Κλαδικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων (Κ.Σ.Δ.)

Συγκρότηση του 1ου Κλαδικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων (Κ.Σ.Δ.)

 

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκης Κεραμέως συγκροτείται το 1ο Κλαδικό Συμβούλιο Δεξιοτήτων (Κ.Σ.Δ.) στους κλάδους Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης, Υπόδησης και Δέρματος (Κ.Ε.Υ.Δ.), εξειδικεύεται η λειτουργία του, καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία σύνταξης και υποβολής των εισηγήσεων και προτάσεών του.

Στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 4763/2020, το Κ.Σ.Δ.-Κ.Ε.Υ.Δ. έχει ως αποστολή τη συστηματική παρακολούθηση των αναγκών σε επαγγελματικές δεξιότητες των ανωτέρω κλάδων, καθώς και τη βελτίωση της σύζευξης μεταξύ ζήτησης και προσφοράς δεξιοτήτων. Το Κ.Σ.Δ.-Κ.Ε.Υ.Δ. παρακολουθεί συστηματικά τις τάσεις της αγοράς εργασίας, διαπιστώνει έγκαιρα τις ελλείψεις, τις ποιοτικές και ποσοτικές αναντιστοιχίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και καταθέτει προτάσεις και εισηγήσεις για την καλύτερη προσαρμογή της εκπαίδευσης και κατάρτισης στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του κλάδου σε δεξιότητες.

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Κ.Σ.Δ. προβλέπεται η υποβολή γνωμοδοτήσεων, εισηγήσεων και προτάσεων κλαδικού ενδιαφέροντος προς το Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) και προς τα Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.), καθώς και η σύνταξη ετήσιας «Έκθεσης Ειδικοτήτων και Δεξιοτήτων», με την οποία θα πραγματοποιείται η διάγνωση και πρόγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας στους παραπάνω κλάδους.

Ήδη το Κλαδικό Συμβούλιο έχει προτείνει την ανάπτυξη των παρακάτω ειδικοτήτων για τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης:

 • Σχεδίαση και Κατασκευή Υποδημάτων
 • Σχεδίαση και Παραγωγή Ενδυμάτων
 • Σχεδίαση και Παραγωγή Πλεκτών Ενδυμάτων
 • Διαχείριση και Προώθηση Προϊόντων Μόδας

όπως επίσης και την ειδικότητα:

 • Σηροτροφία - Παραγωγή Μεταξιού

που έχει ήδη ενταχθεί στο Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο και θα λειτουργήσει από το Σεπτέμβριο του 2022 στο Θεματικό Ι.Ε.Κ. Σουφλίου (παράρτημα του Ι.Ε.Κ. Διδυμοτείχου).

 

 08.07.2022 Συμμετοχή της Γ.Γ.Ε.Ε.K.Δ.Β.Μ.&Ν. στην Εβδομάδα Δράσης Νεολαίας (Youth Action Week) στο Στρασβούργο

Youth Action Week 1 July 2022 1

Η Γενική Γραμματεία ΕΕΚΔΒΜ&Ν, που υποστηρίζει και συντονίζει στη χώρα μας την εκστρατεία για την αναζωογόνηση της δημοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης “Democracy Here | Democracy Now”, συμμετείχε με την εξαμελή ομάδα εθνικής αντιπροσώπευσης στην Εβδομάδα Δράσης Νεολαίας (Youth Action Week), που διεξήχθη στο Στρασβούργο από 27.06.2022 έως 02.07.2022.

Η ομάδα εθνικής αντιπροσώπευσης που επελέγη βάσει δράσεων που υπέβαλαν για την εθνική εκστρατεία “Democracy Here | Democracy Now”, αποτελούνταν από τις/τους κάτωθι:

$        1.  Χρυσάνθη Παπαδοπούλου, Συνεργάτη τομέα Νεολαίας στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα ΕΕΚΔΒΜ&Ν, national contact person για την Ελλάδα και αρμόδια για την ομάδα της εθνικής αντιπροσώπευσης

$   2. Αριάδνη Οντίλ Αγγελική Αντωνοπούλου, voluntary youth worker, εκπρόσωποτης 4C NGO - 4C Cooperate Communicate Create Change

$    3.  Δημήτριο-Αλέξανδρο Λαδόπουλο, ιδρυτικόμέλοςτης AID - Alternative Innovative Development

$      4.    Γεωργία Σταυρίδου, ασκούμενη δικηγόρο, εκπρόσωπο του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λάρισας

$      5.    Ηλιάνα Μαυρή, απόφοιτη μαθήτρια, εκπρόσωπο του ΕΠΑ.Λ. Νεάπολης Κρήτης

     6.  Μιχαήλ Χατζημιμίκο, Project Manager/Coordinator, εκπρόσωποτου YouthEC - Youth Empowerment Center

 

Η Εβδομάδα Δράσης Νεολαίας (Youth Action Week) ήταν η εμβληματική εκδήλωση της εκστρατείας “Democracy Here|Democracy Now” και της επετείου των 50 χρόνων του τομέα της νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η εβδομάδα είχε σκοπό να καταλήξει σε προτάσεις δράσης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο της εκστρατείας για τη νεολαία “Democracy Here|Democracy Now”, συμπεριλαμβανομένων συστάσεων που απευθύνονται στους ενδιαφερόμενους φορείς, με στόχο την αναζωογόνηση της δημοκρατίας και την υποστήριξη της ουσιαστικής συμμετοχής των νέων ανθρώπων στις δημοκρατικές διαδικασίες και τους θεσμούς.08.07.2022 - Συνεδρίαση Εποπτικού Συμβουλίου Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας – Αλλαγές στη συμφωνία

2b  

Στη Γερμανία βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας κ. Γεώργιος Βούτσινος, επικεφαλής των μελών της ελληνικής πλευράς του Εποπτικού Συμβουλίου του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας (ΕΓΙΝ) για την 3η συνεδρίαση του Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6.7.2022 στη Λειψία. 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, που έγινε υπό την προεδρία της Γερμανίδας Ομοσπονδιακής Υφυπουργού Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας κας Μαργκίτ Γκοτστάιν και διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα, έγινε γνωστή στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου η συμφωνία των δύο Κυβερνήσεων για τροποποίηση της υπάρχουσας, που είχε υπογραφεί στις 4.7.2019. 

Η συμφωνία αυτή, που ήταν αποτέλεσμα πρωτοβουλίας της ελληνικής πλευράς, επετεύχθη κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που είχε ο κ. Γεώργιος Βούτσινος με την κα Μαργκίτ Γκοτστάιν στις 11.4.2022 στο Βερολίνο και ανακοινώθηκε στην ολομέλεια της ελληνογερμανικής διυπουργικής επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 12.4.2022. 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Εποπτικού Συμβουλίου, μεταξύ άλλων θεμάτων, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και οι δράσεις του ΕΓΙΝ για το έτος 2022.

1aa28.06.2022: Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα για την τελετή λήξης της σχολικής χρονιάς

genikos-episkech-avlona

Την Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022, ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας κ. Γεώργιος Βούτσινος παρέστη στην τελετή λήξης της σχολικής χρονιάς 2021-2022 των εκπαιδευτικών δομών, Δημοτικού, Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις και Δημοσίου Ι.Ε.Κ., που λειτουργούν στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία εξέφρασε στους μαθητές τη χαρά της που βρίσκεται μαζί τους μια τέτοια μέρα και τους συνεχάρη για τη δημιουργικότητα, το θάρρος και την προσπάθειά τους να ξεπεράσουν τις συνθήκες του εγκλεισμού μέσα από τη γνώση, με την πολύτιμη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους και του Διευθυντή της δομής κ. Πέτρου Δαμιανού.

Στην εκδήλωση, επίσης, παρέστησαν ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Ελευθέριος Οικονόμου, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, κ. Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, καθώς και γονείς και συγγενείς των μαθητών, οι οποίοι ξεναγήθηκαν στους χώρους των εκπαιδευτικών δομών και σε έκθεση με δημιουργίες των μαθητών. Στη συνέχεια, απονεμήθηκαν βραβεία στους μαθητές που διακρίθηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και προβλήθηκε η ταινία μικρού μήκους «Αντιγόνη» βασισμένη στην ομώνυμη τραγωδία του Σοφοκλή με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους μαθητές των δομών.More Articles...

 1. 28.06.22 Συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας στις εκδηλώσεις του Διεθνούς Οργανισμού BJCEM
 2. 20.6.2022–Συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα ΕΕΚΔΒΜ&Ν στην Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Επιτροπή για την Επαγγελματική Κατάρτιση στις Βρυξέλλες
 3. 15.6.2022: Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και Φορέων Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων – Ίδρυση Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης επιπέδου 3
 4. Πιλοτική Δράση Skills4Jobs
 5. 8.6.2022-Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. κ. Γ. Βούτσινου στη Λέσβο
 6. 7.6.2022-Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. κ. Γ. Βούτσινου στις Οινούσσες και στη Χίο
 7. 12.4.22-Επίσκεψη του Γεν. Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. κ. Γ. Βούτσινου στις Περιφερειακές Ενότητες Λασιθίου & Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης
 8. Προσχώρηση της Ελλάδας στη Μερική Συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Κινητικότητα των Νέων
 9. 27-01-2022 Συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα ΕΕΚΔΒΜ&Ν στην Άτυπη Διάσκεψη των Υπουργών Παιδείας και Νεολαίας στο Στρασβούργο
 10. Στρατηγικό Σχέδιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ