Δελτία Τύπου

Πρόσκληση για συμμετοχή σε έρευνα του Youth Partenship

 

youth

08-12-21 Πρόσκληση για συμμετοχή σε έρευνα του “Youth Partnership between the European Commission and the Council of Europe in the field of Youth”

με θέμα : “Impact of COVID-19 on youth participation and democratic spaces”

Το “Youth Partnership between the European Commission and the Council of Europe in the field of Youth” ξεκίνησε έρευνα, η οποία απευθύνεται σε εκπροσώπους οργανώσεων ή άτυπων ομάδων νέων, εξετάζοντας την κατάσταση των χώρων δράσης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για τη νεολαία και τη δημοκρατική τους συμμετοχή από την αρχή της πανδημίας COVID-19.

Η έρευνα, η οποία στοχεύει στο να εξετάσει τον βαθμό που η πανδημία είχε επιπλέον επιβάρυνση στην πρόσβαση των νέων σε ανοιχτούς, ασφαλείς και ελεύθερους χώρους δράσης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και στη δημοκρατική συμμετοχή τους, διεξάγεται στο πλαίσιο του EU-Council of Europe Youth Partnership’s COVID-19 Knowledge Hub, το οποίο φιλοξενεί τα δεδομένα και τις πηγές πληροφοριών σχετικά με την έρευνα που σχετίζεται με την πανδημία COVID-19 και τους νέους.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν μπορούν να επισκέπτονται τον σύνδεσμο 

 https://www.1ka.si/CoeCivicSpaces  έως τις 20 Δεκεμβρίου 2021.

Attachments:
Download this file (youth.doc)youth.doc[ ]74 Kb


19-11-21 Ο Γενικός Γραμματέας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ&Ν στην Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος

gvoutsinos perama2 

 

O Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας κ. Γεώργιος Βούτσινος πραγματοποίησε επίσκεψη στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος, όπου συναντήθηκε  με τον Γενικό Γραμματέα   Λ.Λ.Π.Ν.Ε.    του  Υπουργείου  Ναυτιλίας  και  Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κυριαζόπουλο Ευάγγελο, τον πρόεδρο κ. Βασίλη Κανακάκη, τον αντιπρόεδρο και τον τεχνικό σύμβουλο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας καθώς και τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής Πειραιώς. Ο Γενικός Γραμματέας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. άκουσε τις τοποθετήσεις τους με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δήλωσε πρόθυμος σε συνεργασία, προκειμένου να δημιουργηθούν και να λειτουργήσουν άμεσα ειδικότητες που θα συμβάλλουν στην κατάρτιση εξειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού εκτέλεσης επισκευαστικών εργασιών πλοίων τα οποία ζητούνται από την αγορά εργασίας. Ο κ. Βούτσινος εξετάζει ήδη το ενδεχόμενο ίδρυσης Επαγγελματικής Σχολή Κατάρτισης, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που προσφέρονται από τον ν.4763/2020. Διαδικασίες Αδειοδότησης Κέντρων Δια Βίου Μάθησης

 Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκε η αριθμ. 141267/Κ6/04-11-2021 (AΔΑ:Ω54146ΜΤΛΗ-3ΦΦ - ΦΕΚ/Β’/5159) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας, η οποία αφορά στον καθορισμό όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση, την τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε φυσικά, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων, όπως προβλέπεται σχετικά στο άρθρο 66 παρ.7α του ν.4763/2020 (Β’254).

 

 Παράταση Προθεσμίας Μετεγγραφής των Καταρτιζόμενων του πρώην Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ

Παρατείνεται η προθεσμία μετεγγραφής των καταρτιζόμενων του πρώην Ι.Ι.Ε.Κ. Παστέρ έως την 1η Νοεμβρίου 2021.
Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο Δελτίο Τύπου.ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Κ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το ακόλουθο Δελτίο Τύπου

  

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Κ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στηρίζει τη βελτίωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η οποία στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ένταξη και παραμονή των αποφοίτων της στην αγορά εργασίας. Με το νόμο 4763/20 θεσμοθετήθηκε η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό των Οδηγών Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη προσαρμογή των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και ειδικότερα της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069281» έχουν ήδη αναρτηθεί οι παρακάτω προσκλήσεις των κοινωνικών εταίρων.

 

Πρόσκληση για συγγραφείς από την ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: εδώ 

 

Πρόσκληση για επιστημονικούς υπευθύνους από την ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: εδώ

 

Πρόσκληση για συγγραφείς από τηνΚΑΕΛΕ: εδώ

 

Πρόσκληση για επιστημονικούς υπευθύνους από την ΚΑΕΛΕ: εδώ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν περισσότερες πληροφορίες στις επίσημες ιστοσελίδες των κοινωνικών εταίρων:

  1. https://www.kanep-gsee.gr/proskliseis-diagonismoi/
  2. https://imegsevee.gr/Προσκλήσεις Διαγωνισμοί
  3. https://insete.gr/invitations-announcements/
  4. http://www.kaele.gr/category/pronouncements/


copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ